csütörtök

Az adásvétel költségei

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján és a kialakult gyakorlat szerint: 

- az eladó viseli az átadással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket (jelzálogjoggal biztosított tartozások kifizetése, stb.), továbbá meghatározott esetekben (pl. 15 évnél korábbi szerzés vagy másik lakóingatlan vásárlása nélkül) adófizetési kötelezettsége is van; 

- a vevő viseli a szerződéskötési költségeket (ügyvédi munkadíj, stb.), a visszterhes vagyonátruházási illetéket, továbbá az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségeit (ingatlan-nyilvántartási eljárás illetéke). 

A felek eltérhetnek a fenti költségviselési szabályoktól, és megállapodhatnak abban is, hogy az ügyvédet az egyik fél fizeti (ha valamelyik fél ragaszkodik a személyéhez). Azt fontos tudnunk, hogy az eladó nem kötelezhető az ügyvédi költség teljesítésére, a vevő pedig arra, hogy az eladó által kijelölt ügyvédnél készíttesse el a szerződést. 


Az ügyvédi díj általában az ingatlan szerződési értékének 0,5 - 1,5 %-a körül mozog, azonban van egy minimális díjhatár is. Egy 1 000 000 forintos építési telket vásárolunk, az 0,5 százalékért dolgozó ügyvéd nem fogja 5000 forintért elkészíteni a szerződést, általában 20.000 – 25 000 forintot fog kérni.
Amennyiben azt választjuk, hogy a közjegyzőt bízunk meg az okirat elkészítésével az IM rendeletben - 14/1991. (XI. 26.) - rögzített összeget kérhet, amely az ügyértéktől függően tételesen meghatározza a díjat (pl. 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 56 700 forint és az 5 000 000 forint feletti rész 0,5%-a).

szerda

Ne legyen felületes.


Legyen körültekintő!

Tulajdonjogot csak tulajdonostól, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett személytől lehet eltulajdonítani. Az óvatosság az eladóként fellépő személy való beazonosítása végett is nagyon fontos. Az ügyvédnek és a közjegyzőnek kötelessége a felek személyazonosságáról hitelesen meggyőződnie, és a  személyazonosságot megállapítania. Nekünk sem árt meggyőződni az eladó „valódiságáról”. A hamis dokumentumok gyakori előfordulása miatt ezek megtekintésével nem mindig lehet kideríteni azt, hogy a tényleges tulajdonossal állunk-e szemben, de gyakran néhány kérdés vagy némi utánjárás elég lehet az azonosításra. Nem árt felkeresni a  lakcíme szerinti szomszédokat, kisebb településen a polgármesteri hivatalt, és ott érdeklődni. Főként a nagyobb értékű ingatlanok esetében érdemes lehet például a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén felkeresni, felhívni magát a tulajdonost.

Tájékoztatási kötelezettség.

Az eladónak kötelessége, hogy az ingatlan lényeges tulajdonságairól és az azzal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen az adásvétel tárgyát képező ingatlanra vonatkozó esetleges jogokról és terhekről tájékoztatni a vevőt. Köteles továbbá körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó, és az ingatlannal kapcsolatos minden okiratot a vevőnek átadni.
Ha az eladó amennyiben lényeges körülményekről nem tájékoztatja a vevőt, amelyek ismeretében az esetleg nem vette volna meg az ingatlant, a vevő :
• a vételár mérséklését követelheti,
• elállhat a szerződéstől,
• kártérítést követelhet.
De sajnos a hazai bírói gyakorlat szerint az ingatlan-adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlan-nyilvántartás adatai megtekintésének elmulasztása a vevő kockázata. A vevő nem kérhet még kártérítést sem, ha az ingatlan-nyilvántartás megtekintésével meggyőződhetett volna a tényleges állapotról.

kedd

Alap Tippek

Fontos, hogy Ön óvatos legyen mielőtt a döntést meghozná, egy ingatlan vásárlásról. Időbe telik a kutatás, fontos, hogy Ön legyen jól tájékozott. 
 1. Szánjon rá időt, és győződjön meg róla,
Az egyik legfontosabb dolog az, hogy ha kaptunk egy látszólag jó ingatlan ajánlatot.  Amikor arról születik döntés, ha egy ingatlan megéri az árát, akkor meg kell vizsgálnunk némely dolgot.
Vessen egy pillantást a rezsi költségekre, ez nekünk sem lesz olcsóbb havonta. Pláne ha hitelre vettük! Akkor még hozzá jön a törlesztés.
 2.  Jobb szomszédság
Végezzünk egy kis kutatást a környéken ahol az ingatlant meg kívánjuk vásárolni. Nézzük meg a szomszédokat, kérdezősködjünk, informálódjunk.  Győződjön meg arról, hogy a terület biztonságos. A legtöbb ember nem akar egy ingatlant a bűncselekményben terhelt környéken.
3.  Költséghatékony a fenntartás
Nem lehet jó vásárlás, ha sokba kerül még a rezsin túl a fenntartás. Javítási költségek, renoválás. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy „majd szépen sorjában megcsináljuk” igen ez lehet, de ez így szépen sorjában komoly plusz költség lehet.
4.  Lehetséges egészségügyi és egyéb ellátás
Nagyon fontos kérdés, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan közvetlen környezetében milyen az ellátás. Van-e orvos, üzlet, óvoda, iskola stb. a közelben.

Ingatlan Vásárlás Tippek

A blogban ingatlanvásárlási tippeket adunk.